กิจกรรมรวมพลังแห่งความสามัคคี     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     22 พ.ย 59