การสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาชีวิตและอาชีพ     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     15 พ.ย 59