ทอดกฐินสามัคคี ปีการศึกษา 2559     วัดบ่อแก้วสามัคคี บ้านกอกน้อย     6 พ.ย 59