พิธีบำเพ็ญทักษิณานุประทาน ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     18 ต.ค 59