แม็คโครและนักศึกษา ร่วมพัฒนาร้านค้าปลีกท้องถิ่น     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     29 ก.ย 59