พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     22 ก.ย 59