พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล     วัดหนองแวง พระอารามหลวง จ.ขอนแก่น     9 มิ.ย 59