ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     9 ส.ค 59