บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุน สโมสรไอเดียขอนแก่น     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     30 ก.ค 2559