พิธีเยี่ยมนักศึกษาทุนราชประชานุเคราะห์     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     26 ก.ค. 59