บันทึกเทปวันแม่ ช่อง NBT ขอนแก่น     ช่อง NBT ขอนแก่น     26 ก.ค. 59