ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลไหมนานาชาติ     ศาลากลาง จ.ขอนแก่น     29 พ.ย 58