งานทอล์คโชว์การกุศล อ.จตุพล ชมภูนิช     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     26 มี.ค 59