วันรำลึกวันก่อตั้งมหาวิทยาลัย ครบรอบ 28 ปี     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     8 มี.ค 59