อบรม ให้เลือด...ให้ชีวิต...สปิริตคนรุ่นใหม่     ม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ     26 ก.พ 59